כתב מנוי ייחודי
הרחבה מקסימלית לכיסויים רפואיים משלימים.
כל רופא מומחה שתרצו
תור בתוך 4 ימים!
בדיקות אבחנתיות תוך 4 ימים
MRI / CT / PET-CT
שקופית קודמת
שקופית הבאה

כיסויי בריאות רופא עד הבית

רשימה חלקית של שירות רופא עד הבית לבחירה

* למען הסר ספק, הרשימה אינה רשימה סגורה ולחברה אין קשר עסקי מועדף עם נותן שירות כזה או אחר.
דילוג לתוכן